Tietosuojaseloste

9.3.2022

1. Rekisterinpitäjä

Plowing Group
Voimakatu 14
15170 Lahti Finland
Jyrki.kuisma@plowing.fi
+358405411177

Plowing Group (jäljempänä Plowing Group) koostuu seuraavista tytäryhtiöistä ja osaomistusyhtiöistä:

 • Plowing Oy (yritystunnus: 1081691-9)
   – www.plowing.fi
   – www.smartox.fi
   – www.smartox.eu

• Hämeen Kalustemekaniikka Oy (yritystunnus: 0951042–9)
   – www.h-km.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Tietosuojavastaava
Jyrki Kuisma
Tel: +358405411177
Jyrki.kuisma@plowing.fi

Tai postitse osoitteeseen:

Plowing Oy
Voimakatu 14
15170 Lahti
Finland

3. Rekisterin nimi

Plowing Groupin asiakas- ja käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietoja kerätään asiakkailta ja sidosryhmiltä erityisiä, nimenomaisia ja laillisia tarkoituksia varten, jotta he voivat täyttää asiakassuhteen mukaiset sopimusvelvoitteet. Ilman tiettyjä henkilötietoja Plowing Group ei saa tarjota tuotteitaan ja palveluitaan asiakkaan pyynnöstä, käsitellä tilauksia, kirjautua sisään asiakastilille, tarkistaa asiakkaan tapahtumia, ottaa yhteyttä asiakkaaseen sopimuksen yhteydessä, tarjota teknistä tukea, teknisiä esitteitä tai laskun tuotteistaan ja palveluistaan.

Henkilötietoja ei käytetä, muokata tai siirtää millään muulla tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1a alakohtaan rekisteröidyn suostumukseen ja/tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun henkilötietojen käsittelyssä kohdan mukaisesti. (1f).

5. Käsiteltävät henkilötiedot

• Perustiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite jne.)
• Verkkosivustolla vierailevan henkilön IP-osoite ja evästeet
• Laskutus-, maksu- ja perintätiedot
• Verkkopalvelun kirjautumistiedot, tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
• Kiinnostuksen kohteet ja muut rekisteröijän itsensä antamat tiedot
• Kohdetiedot perustuvat kaupparekisterin, väestötietojärjestelmän ja muiden rekisterien tietoihin

6. Tietojen lähteet

Asiakasrekisterin henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti suoraan rekisteröijältä itseltään, kun rekisteröityy:

• Rekisteröityy verkossa tai tilaa mitä tahansa tuotteistamme tai palveluistamme verkkosivuillamme
• Täyttää vapaaehtoisesti yhteydenottolomakkeen verkkosivuillamme tai antaa palautetta sähköpostitse
• käyttää tai tarkastelee verkkosivustoamme selaimensa evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

Henkilötietoja kerätään myös muista lähteistä, kuten:

• Julkisesti luotettavat lähteet, kuten (yrityssivustot, kaupparekisterit, luottorekisterit ja muut julkiset ja yksityiset rekisterit jne.)

7. Säännölliset datajulkaisut

Plowing Group ei luovuta hallussaan olevia henkilötietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Plowing Groupin osapuolille. Plowing Group luovuttaa asiakas- tai sidosryhmätietoja nimetylle taholle yksittäistapauksessa, jos tämä osapuoli pyytää Plowing Groupia tekemään niin tai Plowing Groupin on säilytettävä joitain asiakkaan henkilötietoja kirjanpito- tai muun pakottavan lainsäädännön noudattamiseksi. Tässä tapauksessa tietojen säilyttäminen perustuu Plowing Groupin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

8. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Plowing Group ei automaattisesti siirrä hallussaan olevia henkilötietoja kolmansille maille tai organisaatioille. Plowing Group luovuttaa yksittäistapauksessa tietoja kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille, jos asiakas tai sidosryhmä on vaatinut Plowing Groupia tekemään niin ja on yhdessä tietosuojavastaavan ja tietosuojaviranomaisen kanssa arvioinut riskin ja laadun kolmannen maan tai/tai kansainvälisen järjestön järjestelmässä.

9. Datan suojelu

Plowing Groupin keräämät henkilötiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Plowing Group ryhtyy tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä sekä vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, paljastamiselta, siirrolta tai muulta laittomalta käsittelyltä. Näitä toimenpiteitä tarkastellaan ja päivitetään tarvittaessa.

10. Rekisteröityjen oikeudet

Plowing Group haluaa varmistaa, että asiakkaat ovat täysin tietoisia tietosuojaoikeuksistaan:

  • Oikeus saada tietoa: Asiakkaalla on oikeus saada tietoa henkilötietojensa keräämisestä ja käsittelystä.
  • Oikeus tutustua: Asiakkaalla on oikeus pyytää kopiot henkilötiedoistaan. Veloitamme tästä palvelusta pienen maksun.
  • Oikeus oikaisuun: Asiakkaalla on oikeus pyytää Plowing Groupia korjaamaan kaikki tiedot, jotka asiakas uskoo olevan epätarkkoja tai puutteellisia.
  • Oikeus tietojen poistamiseen: Asiakkaalla on tietyin ehdoin oikeus pyytää Plowing Groupia poistamaan hänen henkilötietonsa.
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Asiakkaalla on tietyin ehdoin oikeus pyytää Plowing Groupia rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.
  • Oikeus vastustaa käsittelyä: Asiakkaalla on oikeus vastustaa Plowing Groupin henkilötietojensa käsittelyä.
  • Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Asiakkaalla on oikeus pyytää Plowing Groupia siirtämään henkilötiedot toiselle organisaatiolle tai tietyin ehdoin suoraan asiakkaalle.
  • Oikeus välttää automaattinen päätöksenteko: Asiakkaalla on oikeus olla joutumatta yksinomaan automaattiseen käsittelyyn perustuvan päätöksen alaisiksi.

11. Tietojen poistaminen ja säilyttäminen

Plowing Group poistaa henkilötiedot rekisteristä, kun tietojen käsittelylle ei ole kaupallista syytä. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen aikana ja sen jälkeen takuu- ja virhevastuun hoitamiseen tarvittavan ajan.

12. Tietosuojaselosteen ja evästekäytännön hyväksyminen

Plowing Group pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ja evästekäytäntöä. Päivitetty versio tietosuojaselosteesta ja evästekäytännöstä on julkaistu Plowing Groupin verkkosivuilla. Asiakas hyväksyy muutetut ehdot jatkamalla Plowing Groupin palvelujen käyttöä, joten se ei vaadi asiakkaalta allekirjoitusta tai muuta aktiivista toimenpidettä.

Plowing Groupin käyttämät evästeet:
• Plowing Groupin verkkosivustot käyttävät evästeitä, jotka tunnistavat ja muistavat käyttäjän aiemmat valinnat. Näitä voivat olla asiakkaan kielivalinta, sijainti jne. Käytetään sekä ensimmäisen että kolmannen osapuolen evästeitä.

• Plowing Groupin verkkosivustot käyttävät evästeitä kerätäkseen tietoja käyttäjän vierailusta, käyttäjän katsomasta sisällöstä, käyttäjän seuraamista linkeistä sekä tietoja käyttäjän selaimesta, laitteesta ja IP-osoitteesta.